020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Wat kost een funderingsonderzoek?


Wat kost een funderingsonderzoek? Er zijn twee soorten funderingsonderzoek. Een 1e fase funderingsonderzoek en dit 1e fase funderingsonderzoek kost € 699 inclusief btw. En dit funderingsonderzoek wordt vaak gebruikt bij de aankoop van een nieuwe woning, of als mensen zich zorgen maken over bouwkundige staat van de fundering. Lees een schokkend krantenartikel in De Groene Amsterdammer over makelaars die stiekem samenwerken met Perfectkeur Lees dit artikel a.u.b. voordat u verder leest, want dan komt u erachter hoe ernstig u misleid kan worden bij het kopen van een huis in Amsterdam

Bij een 1e fase funderingsonderzoek wordt door middel van een lintvoegmeting en een vloerwaterpassing de scheefstand van een huis bepaalt. Door deze metingen zal duidelijk worden of het huis verzakt is en in welke mate. 

Als u geen expert bent, zult u dat niet altijd met het blote oog kunnen zien dat een huis verzakt is. Met geavanceerde apparatuur wordt de scheefstand van de woning bepaalt. We zijn het enige bedrijf in heel Nederland dat tijdens de bouwkundige keuring ook een aanvullend onderzoek voor u kunnen uitvoeren. De makelaar zal bij voorkeur u drie bedrijven proberen aan te bevelen die de keuring voor u kunnen uitvoeren, maar besef goed dat geen van deze drie bedrijven een funderingsonderzoek voor u uitvoert tijdens de bouwkundige keuring. Dit is natuurlijk ideaal voor de makelaar als hij een huis met de gebrekkige fundering wil verkopen en dit onder de pet we houden. Nu snapt u waarom de makelaar u deze bedrijven aanbeveelt. De kans is groot dat als eenmaal in het huis woont er achter komt dat de fundering niet in orde is. Mijn naam is Fred Tokkie en ik ben van het bedrijf Premiumkeur. Wij werken nooit voor makelaars zodat er ook geen enkele kans is op belangenverstrengeling. U wordt volledig eerlijk geïnformeerd over de bouwkundige staat van de woning die u wenst aan te kopen en de fundering. Wij leggen de risico’s voor u bloot zodat u precies weet wat er gaat kopen. Het biedt u natuurlijk ook de mogelijkheid om van het huis af te zien. Neem contact op met ons voor een 100% onafhankelijk funderingsonderzoek. Een 1e fase funderingsonderzoek is een bescheiden investering om grote financiële risico’s af te wenden.

Wat kost een 2e fase funderingsonderzoek?


Wat kost een 2e fase funderingsonderzoek? Een 2e fase funderingsonderzoek kost ongeveer € 3000. Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd als men een huis of gebouw wil splitsen. Dit is een vrij heftig funderingsonderzoek want er wordt een groot gat in de keldervloer of op de bel-etage gemaakt. Het is een gat van ruim 2.5 meter diep. En dat veroorzaakt natuurlijk veel schade aan het gebouw of de woning en veroorzaakt ernstige overlast. Het graafwerk voeren we niet zelf uit. We zullen dit wel voor u kunnen regelen, maar u kunt ook zelf een partij zoeken die dit gat voor u kan graven. Het graven van een inspectieput kost gemiddeld € 3.500. De inspectieput graven besteden we meestal uit aan een gespecialiseerd bedrijf. (dit is in Amsterdam) Maar niet elke inspectieput hoeft zo duur te zijn, want afhankelijk van de locatie waar u woont kan het ook zijn dat een huis direct op de bodem gefundeerd is, dit heet een fundering op staal. Er staan dan geen funderingspalen onder het huis. En niet overal zitten de paalkoppen van de houten paal fundering zo diep als in Amsterdam. Dus als er minder gegraven moet worden, scheelt dit tijd en arbeid en zal de inspectie put ook een stuk minder diep zijn.

Het tweede fase funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de F3O richtlijn. Dit is een uniforme methode om een bijvoorbeeld houten paalfundering te onderzoeken. U kunt ons dus ook inhuren voor een funderingsonderzoek waarbij het huis gefundeerd is op betonpalen of betonnen opzetpalen of als het huis gefundeerd is op staal. We bieden u een summum aan bouwkundige kennis en veel ervaring.

We zijn 100% onafhankelijk en we zullen u nooit bedrijven aanbevelen die het funderingsherstel voor u kunnen uitvoeren zodat u zeker weet dat we geen dubbele pet op hebben. Premiumkeur garandeert u 100% onafhankelijkheid.

kosten funderingsherstel
kosten funderingsherstel Amsterdam
funderingsherstel Amsterdam
Kelderbouw Amsterdam
Scheuren onderzoek Amsterdam
scheuren onderzoek
fundering vernieuwen
Funderingsgebrek